Thứ Ba, Tháng Ba 9, 2021

BÌNH CHỌN LÍ DO NHIỀU STARTUPS TẠCH KHI KHỞI NGHIỆP VÌ LO QUẢNG BÁ NHIỀU QUÁ MÀ QUÊN XÂY DỰNG NỘI LỰC

Các vụ startups lo làm tên tuổi mà nổi nhưng chết yểu vì nhiều lí do, 1 trong các lí do sau, các bạn bình chọn:

1. Nổi, làm ra tiền, nhưng không biết giữ tiền.
2. Nổi, làm ra tiền, dòng tiền tốt, nhưng không có lời.
3. Nổi, lúc đầu làm ra tiền, khi nổi, không tập trung nên không có tiền nữa.
4. Nổi, truyền thông về mô hình nổi, nhưng thứ làm ra tiền lại dịch chuyển sang mô hình khác.
5. Nổi không cân bằng được tài chính, hiệu quả kinh doanh và tiếng tăm.
6. Không nổi nhưng cũng không làm ra tiền.
7. Không nổi nhưng làm ra tiền.

Vậy ở góc độ năng lực chúng ta thấy.
1. Thiếu mindset về tài chính. (Functional Level)
2. Không rành về mô hình kinh doanh. (Business Level)
3. Không làm tốt khâu khách hàng, nghĩa là Marketing. (Functional Level)
4. Tâm lí không vững (Emotion Control, liên quan tới Leadership)
5. Trải nghiệm tạo ra sự lựa chọn (Lãnh đạo bản thân)

Tỉ trọng có vẻ thiên về: Thiếu hiểu biết về tài chính và xếp sau đó là lãnh đạo chính mình?

Phải không ạ các anh chị em?

Phung Le Lam Hai

Must Read

ĐỂ TRỞ THÀNH 01 TRONG 2000 GIA ĐÌNH NẮM GIỮ 80% CỦA CẢI, TÀI SẢN CỦA VIỆT NAM

SO SÁNH NỀN KINH TẾ TRƯỞNG THÀNH VÀ NỀN KINH TẾ MỚI NỔI Nền kinh tế trưởng thành: Ở các quốc gia châu Âu, các...

Khởi nghiệp lần 02

Tư vấn là phải ra doanh số. Định hướng 2020 - 2025 là em và các đồng đội xây dựng agency giúp khách hàng trải...

Must Read – Find out which is right.

Recently, Fairfield Fountain Trading International LLC is delighted to announce the achievement of a new goal in 2019 to expand the business and all...