Thứ Sáu, Tháng Bảy 30, 2021
Home Leadership - Management

Leadership - Management

AI SẼ LÀM DOANH NHÂN THÀNH CÔNG?

Khi biết quá nhiều, bạn sẽ khó khởi nghiệp! Thứ nhất, Biết quá nhiều nên bạn biết rằng có những thứ càng làm càng lỗ do giá, lợi nhuận biên và chính sách thương mại không chuẩn cho...

TÍNH DÂN TÚY CỦA QUẢN LÍ CẤP TRUNG – NĂNG LỰC CỦA CÔNG TY TRĂM TỈ

Quản lí cấp trung dưới quản lí cấp cao, nhưng lại là bộ xương sườn cực kì quan trọng của Doanh nghiệp, bộ khung này không vững thì dù quản lí cấp cao giỏi, Doanh nghiệp vẫn...

LÃNH ĐẠO ĐỂ NHÂN SỰ LUÔN YÊU MẾN VÀ TIN TƯỞNG

Leadership (Lãnh đạo) cũng giống như những cụm từ “sự đẳng cấp”, “sản phẩm tốt nhất”, “hoàn hảo”, “vô cùng” hay “tốt nhất trên thị trường” trong các quảng cáo nhạt thếch của một bộ phận marketer....

10 tiêu chí đào tạo quản lí cấp trung theo tiêu chuẩn quốc tế

Bạn là Quản lí hay Chuyên gia? Trong ngạch lương phát triển nguồn nhân lực có 02 hướng phát triển là Chuyên viên (Specialist) và Quản lí (Manager). Tùy vào tố chất của mỗi người mà chúng...

Người thu nhập 10.000 USD/Tháng. Họ là ai?

Thu nhập 10.000 USD đâu có khó gì, nhưng với mức lương cao như thế, chỉ có 2 đặc điểm như sau: Lương cao thì trách nhiệm nhiều và Lương cao thì đi đôi với năng lực...

Must read

AI SẼ LÀM DOANH NHÂN THÀNH CÔNG?

Khi biết quá nhiều, bạn sẽ khó khởi nghiệp! Thứ nhất, Biết quá nhiều nên bạn biết rằng có những thứ càng làm càng lỗ...

[SHOWCASE] IDOL KIDS BRAND IDENTITY / KEY VISUAL

IDOL KIDS BRAND IDENTITY / KEY VISUAL About Idol Kids The program is built on the framework of the Social-Emotional Learning (SEL) program which is thriving...

[SHOWCASE] Rebranding for Ben Thanh Invest

Rebranding for Ben Thanh Invest by emoBreaker Agency Background: Over 8 years of establishment and development in the field of investment and real estate, Ben Thanh...