Contact me

COFFEE WITH PHUNG LE LAM HAI

Đăng ký lịch tại: http://bit.ly/CoffeeWithPLLH

Hoặc Đăng ký tại Event: https://www.facebook.com/events/2626045554173113

LIÊN HỆ KHÁC:

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/phunglelamhai.07

Fanpage: https://www.facebook.com/phunglelamhai.saado

Instagram: https://www.instagram.com/phunglelamhai/

Blog: https://phunglelamhai.com/