Thứ Hai, Tháng Một 25, 2021

ĐIỂM CHUNG GIỮA PHƯƠNG PHÁP LUẬN & CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU

Trải nghiệm khách hàng về phương pháp luận và chiến lược thương hiệu có rất nhiều điểm chung.

Nếu chiến lược thương hiệu tìm ra từ khoá có ý nghĩa lớn tác động tới quyết định mua hàng của khách hàng, thì chiến lược triển khai trải nghiệm khách hàng là việc hiện thực hoá các giá trị đó vào đời sống của doanh nghiệp và từng nhân viên, ngay cả bác bảo vệ hay ngay cả những bộ phận tường chừng ko liên quan tới khách hàng: Kế toán, kho bãi, pháp lí.

Nhưng nếu chiến lược thương hiệu chọn định hướng sai, thì trải nghiệm khách hàng trong quá trình triển khai sẽ tốn nhiều nguồn lực.

Về bản chất, nếu ko có chiến lược thương hiệu, chiến lược trải nghiệm khách hàng vẫn có thể triển khai được, nghĩa là ko bắt buộc.

Nhưng ngược lại, chiến lược thương hiệu ko thể ko có chiến lược trải nghiệm khách hàng để mang chiến lược vào hành động chung của doanh nghiệp.

Một trong những khó khăn mà thương hiệu khó mang lại giá trị và practical (tính thực tiễn) hơn Customer experience (Trải nghiệm khách hàng) là vì tốn nhiều nguồn lực.

Trải nghiệm của mình là khi bàn giao chiến lược và hình ảnh nhận diện thương hiệu cho khách hàng thì doanh nghiệp khách hàng thường làm ko đúng hoặc ko tới. Tuy nhiên mình luôn có giải pháp cho chúng.

Ngoài ra…

Năng lực quản trị và vận hành để đạt mục tiêu của doanh nghiệp mình còn hạn chế.

Ví dụ dựa trên số liệu lịch sử.

Tầm nhìn doanh số 34 tỉ, bỏ túi cuối năm 10 tỉ, dùng hết 24 tỉ chi phí; doanh nghiệp triển khai từ cấp chiến lược đến nhân viên đối mặt với khách hàng như thế nào?

Ai đóng càng nhiều gap (khoảng cách) này cho doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp Việt lại càng có nhiều người trở nên thịnh vượng.

Những bước đi thần tốc tiếp theo cùng với những đồng sự tuyệt vời.

Phung Le Lam Hai

Must Read

ĐỂ TRỞ THÀNH 01 TRONG 2000 GIA ĐÌNH NẮM GIỮ 80% CỦA CẢI, TÀI SẢN CỦA VIỆT NAM

SO SÁNH NỀN KINH TẾ TRƯỞNG THÀNH VÀ NỀN KINH TẾ MỚI NỔI Nền kinh tế trưởng thành: Ở các quốc gia châu Âu, các...

Khởi nghiệp lần 02

Tư vấn là phải ra doanh số. Định hướng 2020 - 2025 là em và các đồng đội xây dựng agency giúp khách hàng trải...

Must Read – Find out which is right.

Recently, Fairfield Fountain Trading International LLC is delighted to announce the achievement of a new goal in 2019 to expand the business and all...