Thứ Sáu, Tháng Bảy 30, 2021

ĐIỂM CHUNG GIỮA PHƯƠNG PHÁP LUẬN & CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU

Trải nghiệm khách hàng về phương pháp luận và chiến lược thương hiệu có rất nhiều điểm chung.

Nếu chiến lược thương hiệu tìm ra từ khoá có ý nghĩa lớn tác động tới quyết định mua hàng của khách hàng, thì chiến lược triển khai trải nghiệm khách hàng là việc hiện thực hoá các giá trị đó vào đời sống của doanh nghiệp và từng nhân viên, ngay cả bác bảo vệ hay ngay cả những bộ phận tưởng chừng không liên quan tới khách hàng: Kế toán, kho bãi, pháp lí. Nhưng nếu chiến lược thương hiệu chọn định hướng sai, thì trải nghiệm khách hàng trong quá trình triển khai sẽ tốn nhiều nguồn lực. Về bản chất, nếu không có chiến lược thương hiệu, chiến lược trải nghiệm khách hàng vẫn có thể triển khai được, nghĩa là không bắt buộc.

Nhưng ngược lại, chiến lược thương hiệu không thể không có chiến lược trải nghiệm khách hàng để mang chiến lược vào hành động chung của doanh nghiệp. Một trong những khó khăn mà thương hiệu khó mang lại giá trị và practical (tính thực tiễn) hơn Customer experience (Trải nghiệm khách hàng) là vì tốn nhiều nguồn lực. Trải nghiệm của mình là khi bàn giao chiến lược và hình ảnh nhận diện thương hiệu cho khách hàng thì doanh nghiệp khách hàng thường làm không đúng hoặc không tới. Tuy nhiên mình luôn có giải pháp cho chúng.

Ngoài ra, năng lực quản trị và vận hành để đạt mục tiêu của doanh nghiệp mình còn hạn chế. Ví dụ dựa trên số liệu lịch sử. Tầm nhìn doanh số 34 tỉ, bỏ túi cuối năm 10 tỉ, dùng hết 24 tỉ chi phí; doanh nghiệp triển khai từ cấp chiến lược đến nhân viên đối mặt với khách hàng như thế nào? Ai đóng càng nhiều gap (khoảng cách) này cho doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp Việt lại càng có nhiều người trở nên thịnh vượng.

Những bước đi thần tốc tiếp theo cùng với những đồng sự tuyệt vời.

Phung Le Lam Hai, Chairman at SAADO Holdings.,

Must Read

AI SẼ LÀM DOANH NHÂN THÀNH CÔNG?

Khi biết quá nhiều, bạn sẽ khó khởi nghiệp! Thứ nhất, Biết quá nhiều nên bạn biết rằng có những thứ càng làm càng lỗ...

[SHOWCASE] IDOL KIDS BRAND IDENTITY / KEY VISUAL

IDOL KIDS BRAND IDENTITY / KEY VISUAL About Idol Kids The program is built on the framework of the Social-Emotional Learning (SEL) program which is thriving...

[SHOWCASE] Rebranding for Ben Thanh Invest

Rebranding for Ben Thanh Invest by emoBreaker Agency Background: Over 8 years of establishment and development in the field of investment and real estate, Ben Thanh...