Thứ Sáu, Tháng Bảy 30, 2021

ĐỐT TIỀN CHO TẦM NHÌN DÀI HẠN?

Giá trị tăng 10 lần chỉ sau 1 năm gọi vốn, starup nền tảng thương mại B2B Telio Việt Nam vừa được rót thêm 25 triệu USD

Giá trị tăng 10 lần chỉ sau 1 năm gọi vốn, starup nền tảng thương mại B2B Telio Việt Nam vừa được rót thêm 25 triệu USD

Nguồn: http://cafef.vn/gia-tri-tang-10-lan-chi-sau-1-nam-goi-von-starup-nen-tang-thuong-mai-b2b-telio-viet-nam-vua-duoc-rot-them-25-trieu-usd-20191220094613951.chn

Đã từng làm mô hình này & đốt tiền rất lớn.

Founder nên là một người rất giỏi về Operation Excellence, Logistic, Tech, có một CPO chuẩn mực và CFO đủ trình để có một chiến lược gọi vốn bài bản dài hạn vì burn money rất kinh do margin rất mỏng FMCG từ 1% – 8%.

3,000 điểm hiện tại và kế hoạch 15,000 điểm bán lẻ vào 6.2020 là một kế hoạch khá khiêm tốn.

200 sales của công ty dự án cũ 1 ngày KPI ghé mới là 5, chăm sóc 25. Thì cũng đã 30,000 điểm mới/1 tháng.

25 triệu USD lớn vậy mỗi lần giải ngân không quá 4 – 6 tỉ thử thách trong vòng 6 tháng; còn phải xem KPI tăng trưởng thế nào.

Thực tế: Hơn 2 triệu điểm mỗi thành phố lớn 900,000 – 1,1 triệu mà tháng 6.2020 plan có 15,000 thì chưa đủ đô.

15,000 điểm bán trung bình 1 đơn hàng 1 triệu (rất tích cực cho bạn), quay lại 3 lần 1 tháng, thì doanh số sẽ tầm 40 – 60 tỉ. Tiêu dùng mà 40 – 60 tỉ/1 tháng là bé thôi.

Thị trường lớn nhưng chưa thấy điểm hòa vốn.
Nhân sự và tăng trưởng là bài toán mà các bạn cần giải để đáp ứng yêu cầu rất khắt khe từ nhà đầu tư.

Trên thế giới nghe nói Pháp có làm, không biết đã thành công chưa.

Sau khi đốt tiền quá nhiều, thanh niên PLLH, từng lọc 10,000 CVs, call hàng ngàn cuộc gọi và lọc ra được 300 – 400 người cho mô hình, đành tạm biệt vì bản chất máu mình kinh doanh, không thích đốt tiền mà phải có lời, nên mình tạo ra SAADO.

Đốt tiền người khác không ra lời, làm kinh doanh vậy với mình là … chán.

Phung Le Lam Hai

Must Read

AI SẼ LÀM DOANH NHÂN THÀNH CÔNG?

Khi biết quá nhiều, bạn sẽ khó khởi nghiệp! Thứ nhất, Biết quá nhiều nên bạn biết rằng có những thứ càng làm càng lỗ...

[SHOWCASE] IDOL KIDS BRAND IDENTITY / KEY VISUAL

IDOL KIDS BRAND IDENTITY / KEY VISUAL About Idol Kids The program is built on the framework of the Social-Emotional Learning (SEL) program which is thriving...

[SHOWCASE] Rebranding for Ben Thanh Invest

Rebranding for Ben Thanh Invest by emoBreaker Agency Background: Over 8 years of establishment and development in the field of investment and real estate, Ben Thanh...