Thứ Sáu, Tháng Bảy 30, 2021

KHI NGHE MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ XẤU XA TỪ NGƯỜI KHÁC

Khi nghe một điều gì đó xấu xa từ người khác, xu hướng của mình là

Lắng nghe, tiếp nhận. Không hoàn toàn đồng tình, cũng không bác bỏ.

Vì cơ bản, cốt lõi là thứ đang tồn tại, không thể thay đổi.


Con người không ai hoàn hảo, họ đều có thể … mắc sai lầm. Bạn chẳng thể nào chắc chắn mình tuyệt vời ngay khi chúng ta đều biết rằng, sự hoàn thiện xuất phát từ những … lần sai.

Nếu nghe được lời nói tốt về ai đó, mình lại thường có xu hướng quan sát kĩ, cảm được, mình mới đồng ý với nhận định.

Nếu họ bị nói xấu, điều đó không có nghĩa là họ-xấu-hoàn-toàn. Điều đó cũng không có nghĩa, tại thời-điểm-hiện-tại, họ vẫn … như vậy. Điều đó cũng không có nghĩa, quan điểm và nhận thức về người này về phía mình bị sai lệch. Không để hành động, thái độ và những định kiến của mình, thường bị chi phối bởi các nguyên tố thứ 3, bên ngoài, để dễ kết luận và vội nhận định về ai đó.

Một câu chuyện qua tai nhiều người, mọi thứ có thể biến đổi thành một câu chuyện hoàn toàn khác. Và tâm lý hay hành vi con người cũng thường bị chi phối bởi nhu cầu của bản thân, hiệu ứng đám đông, các giá trị cảm xúc (cảm tính), thiếu tính logic và không đủ dữ kiện để kết luận.

Huống hồ trong một câu chuyện, dù ít hay nhiều, cá nhân nào cũng có phần lỗi. Không phải mọi thứ cứ rành rành trước mắt, có nghĩa là đúng. Chúng cũng có thể chưa chính xác. Và ngược lại.

Tâm thế tốt nhất: Thu thập thông tin, suy xét đa chiều, kết nối và xâu chuỗi dữ liệu có được, suy luận để tìm thấy sự bất hợp lí.

Cho dù họ có xấu thật (không-hoàn-toàn). Nhưng họ sẽ không làm hại những ai biết thấu hiểu và đồng cảm.

Vị tha và có cách nhìn trung dung. Là cách mình lựa chọn để điều hành trong doanh nghiệp của mình.

Phung Le Lam Hai

Must Read

AI SẼ LÀM DOANH NHÂN THÀNH CÔNG?

Khi biết quá nhiều, bạn sẽ khó khởi nghiệp! Thứ nhất, Biết quá nhiều nên bạn biết rằng có những thứ càng làm càng lỗ...

[SHOWCASE] IDOL KIDS BRAND IDENTITY / KEY VISUAL

IDOL KIDS BRAND IDENTITY / KEY VISUAL About Idol Kids The program is built on the framework of the Social-Emotional Learning (SEL) program which is thriving...

[SHOWCASE] Rebranding for Ben Thanh Invest

Rebranding for Ben Thanh Invest by emoBreaker Agency Background: Over 8 years of establishment and development in the field of investment and real estate, Ben Thanh...