Triết lý & Niềm tin

Happy Birthday to me.. Dạo này kết bạn cũng nhiều, nhiều người hỏi và thắc mắc mình đang làm gì, họ chỉ thấy mình đang…

Posted by Phung Le Lam Hai on Wednesday, November 6, 2019